BLI SJÅFØR

KRAV TIL SJÅFØRER

Det stilles absolutte krav til alle kandidater som vil bli taxisjåfør. Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Det er et absolutt krav at du har god vandel, noe som sjekkes av Politiet. En taxi-/drosjesjåfør, må være serviceinnstilt og hjelpe kunden med å laste inn og ut bagasje. Som taxisjåfør må du også være ekstra behjelpelig for personer med nedsatt funksjonsevne og som trenger assistanse. Du må ha god kunnskap om trafikken og tenke sikkerhet og komfort i alle faser av arbeidet. Du må ha god lokalkunnskap om ditt distrikt.

GENERELLE KRAV

Det stilles absolutte krav til alle kandidater som vil bli taxisjåfør. Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Det er et absolutt krav at du har god vandel, noe som sjekkes av Politiet. En taxi-/drosjesjåfør, må være serviceinnstilt og hjelpe kunden med å laste inn og ut bagasje. Som taxisjåfør må du også være ekstra behjelpelig for personer med nedsatt funksjonsevne og som trenger assistanse. Du må ha god kunnskap om trafikken og tenke sikkerhet og komfort i alle faser av arbeidet. Du må ha god lokalkunnskap om ditt distrikt.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Som taxisjåfør må du først og fremst utvise god kjøpedyktig og trafikal forståelse samt like å kjøre bil. Minst like viktig er selvsagt det at du må ha egnethet og skikkethet til yrket jfr. etikk og moral og ha en positiv innstilling til mennesker. Du må videre ha evne til å takle stressende situasjoner og du bør kunne løse menneskelige og krevende trafikale utfordringer på en rolig og behersket måte. Innfrir du disse kravene må du deretter gjennomføre noen trinn som utdanner deg til taxisjåfør hos oss.

SPRÅK

For fremmed språklige og utalandske borgere er følgende godkjent dokumentasjon/vitnemål:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning i Norge (norskspråklig)
 •  VK1 med minimum norskkarakter 3 muntlig og skriftlig (der 6 er best) samt vitnemål fra gr.skole
 •  Folkeuniversitet/Universitetet i Bergen:
 • ” Test i Norsk – høyere nivå” (også kalt” Bergenstesten”), med minimum 400 poeng
 • Folkeuniversitetet/Universitetet i Bergen” Språkprøven i norsk for voksne innvandrere” med karakteren” bestått” i skriftlig og muntlig. (før juni 1999:” Test i norsk for fremmedspråklige –mellomnivå”, også kalt” Mellomnivåtesten” med min. 240 poeng) Universitetets norskkurs for fremmedspråklige, trinn 3, med minimum 2,8 i karakter. (der 1 er best)

For søkere som ikke innehar godkjent dokumentasjon/vitnemål må det gjennomføres en egen språktest. Dokumentasjon på bestått språktest må foreligge før søkeren kan gå videre.

Påmelding:

www.folkeuniversitetet.no melder du deg opp til norskprøve 3. (skriftlig, muntlig, lytte- og leseprøve)

Vi tar selvsagt hensyn til om testene har endret navn eller krav.

For søker med norsk morsmål stilles det ingen krav om norsk språktest.

Harstad Taxisentral forbeholder seg retten til å kvalitetssikre all dokumentasjon innlevert til oss.

KJØRESEDDEL

Skal du kjøre drosje, minibuss, buss, limousin eller liknende og motta betaling for det, trenger du en kjøreseddel i tillegg til førerkort.

Viktig info fra Statens Vegvesen – Klikk her — > Hvem trenger drosjesjåføreksamen?

1. Klikk her –> Sjekk kravene før du søker

2. Send søknad med vedlegg

Fyll ut søknad om kjøreseddel (84 KB). <– Klikk på lenken for mer informasjon.

Følgende dokumenter og kompetansebevis må legges ved søknaden:

 • original helseattest sammen med utfyllt egenerklæring (skjema NA-0201 på vegvesen.no)
 • kopi av gyldig førerkort
 • eventuelt bekreftelse på bestått kjentmannsprøve (dersom dette er et krav)
 • bekreftelse på bestått eksamen/oppkjøring til Drosje ved Statens vegvesen. Eventuelt innehaver av YSK persontransport kompetanse

Er du fra et EØS-land, må du i tillegg legge ved

 • vandelsattest fra hjemlandet
 • kopi av utenlandsk førerkort

Send inn søknad med vedlegg til politiet der du bor.

3. Behandling av søknaden

Søknaden blir normalt behandlet av det politidistriktet der du bor. Andre distrikt kan også behandle din søknad.

Du skal normalt få svar på søknaden eller når denne vil behandles innen tre uker etter at fullstendig søknad er sendt inn. Behandlingstiden kan variere etter hvilket politidistrikt som behandler søknaden din.

4. Motta og oppbevare kjøreseddelen

Du får tilsendt kjøreseddelen i posten. Du må oppbevare å plassere kjøreseddelen synlig i kjøretøyet, slik at du kan vise den frem ved kontroll og passasjerer lett kan se at du har gyldig tillatelse. Kjøreseddelen er normalt gyldig i 10 år, avhengig av helseattestens anbefalinger. Husk å søke om ny kjøreseddel før den gamle går ut.  Harstad Taxisentral krever at gyldig sjåførbevis/kort utstedt av Dem også må medbringes i Taxi kjøretøyet.

Klage

Om du ikke får innvilget søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen innen tre uker etter at du fikk svar fra politiet. Klagen sender du til politidistriktet som har behandlet søknaden.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sender politidistriktet saken til Politidirektoratet for klagesaksbehandling.

ANDRE LENKER AV INTERESSE

Taxifix er en gratis app, hvor du enkelt kan bestille drosje fra smarttelefoner. I Taxifix – Min side registrerer du selv kortene dine slik at du kan hente, lagre eller printe kvitteringer for taxiturer du har betalt med kredittkort og TaxiCard. Det er raskt, enkelt og smart.

Send kodeord Taxifix til 02323, eller klikk på logoene under for laste ned for Android /Apple:

PRISER OG TAKSTER

Alle turer begynner med en fast startpris. Deretter øker beløpet på bakgrunn av kjørt distanse og medgått tid. Prisen fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldene satser iht maksimalpris forskriften fastsatt av konkurransetilsynet.

Klikk her, eller på ikonet «Priser» under, for å lese mer om våre priser.

© Kopirett - Harstad Taxi - Utviklet av Rekmont AS
Translate »
X