OM OSS

VÅR HISTORIE

Drosjetrafikken i Harstad kan føre sin historie tilbake til første verdenskrig. Her finner du litt lokal historie og informasjon, fra den spede oppstarten i 1915 og frem til i dag.

LOKAL HISTORIE

Drosjetrafikken i Harstad kan føre sin historie tilbake til første verdenskrig. Antallet drosjer steg raskt, og 20. juli 1933 ble Harstad og Omegn Drosjeforening stiftet med Einar Reppen som første formann. Øvrige styre: Ingnor Larsen og Eivind Haugan. Supplanter: Magnus Jørgensen, Harald Schrøder og Kristian Nilsen. Kasserer: Adolf Torbergsen med Leif Heløe som vara. Revisor: Thorvald Berglund og Halvdan Jacobsen.

OPPSTARTEN

Den første automobilen i Harstad bar merket Empire og hadde 35 HKs motor og registreringsnummer X-1. Bilen ble innkjøpt i 1915 av Edvin Thorbergsen, som også var den første i Harstad med førerkort. En tid gikk bilen i drosjetrafikk. Etter hvert anskaffet flere forretningsfolk biler og satte dem i drosjetrafikk, deriblant verkseier Ejnar S. Nielsen, som drev drosje med flere biler. Markedet var uregulert, og utover 1920-tallet hadde antallet biler passert 20. Men det ble nedgangstider og lønnsomheten var elendig. En av Nielsens biler ble kjøpt av Leif Heløe i 1926, og noenlunde samtidig startet flere av de andre drosjeeierne som er kjent fra etterkrigsårene.

Det var smalhans mot slutten av 1920- og begynnelsen av 1930-årene. Det hendte at biler stod en hel dag uten å få tur. Bedre tider og innføring av konsesjons- eller løyveordning fra 1925 gjorde situasjonen lettere i siste halvdelen av 1930-årene. Bilene hadde holdeplass på Torvet. I tillegg ble det tildelt 3-4 løyver i hver av nabokommunene. Kommunene Trondenes og Sandtorg med holdeplasser ved daværende bygrense på Sama og Seljestad.

Da de første bilene kom til byen, var veiene smale og dårlige slik at det med jevne mellomrom var laget møteplasser. Drosjene dominerte stort sett bilparken i byen, og sjåførene laget seg egne regler for vikeplikt hvor en av dem var at den som var på tur ut av byen, hadde forkjørsrett. En av de tingene foreningen fikk gjennomført, var faste takster for alle bilene. Dette kom i stand for å få bukt med prutingen. Folk ville selvsagt først og fremst kjøre med den som var billigst uten hensyn til hvilken bil som hadde tur. Eierne måtte også være sine egne reparatører, da det stadig var trøbbel med bilene, og de var avhengig av hverandre for slep ved utforkjøring, som var ganske vanlig.

DIVERSE DATO HENDELSER

  • Desember 1991 – Samlokalisert sentralbord og sjåførrom i eget hus på Torvet 9 i Harstad
  • 29.08.1995 – Harstad Taxisentral danner AS
  • 22.07.1999 – Flyttet inn i lokaler i Strandgaten 20 B, 9405 Harstad
  • 21.09.2011 – Flyttet inn i dagens lokaler i Klubbveien 9. 9406 Harstad

KILDER

ØVRIGE TJENESTER

Taxifix er en gratis app, hvor du enkelt kan bestille drosje fra smarttelefoner. I Taxifix – Min side registrerer du selv kortene dine slik at du kan hente, lagre eller printe kvitteringer for taxiturer du har betalt med kredittkort og TaxiCard. Det er raskt, enkelt og smart.

Send kodeord Taxifix til 02323, eller klikk på logoene under for laste ned for Android /Apple:

PRISER OG TAKSTER

Alle turer begynner med en fast startpris. Deretter øker beløpet på bakgrunn av kjørt distanse og medgått tid. Prisen fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldene satser iht maksimalpris forskriften fastsatt av konkurransetilsynet.

Klikk her, eller på ikonet «Priser» under, for å lese mer om våre priser.

© Kopirett - Harstad Taxi - Utviklet av Rekmont AS
Translate »
X