BLI SJÅFØR

VÅRE KURS

Vi arrangerer 3- 6 info kvelder gjennom året – Her får du et innblikk i hva som kreves av en Taxi Sjåfør, registering av interesse for kjøring, kort info om veien vider, samt tips og veiledning til å bli en kjentmann.

Kjentmann er egen studie av gater og områder i Harstad og omegn.  Det må påregnes mye egen innsats i form av praktisk og teoretisk læring. 

Minstekrav til opptak er bestått drosjesjåfør eksamen hos Statens Vegvesen eller at kandidaten allerede besitter gyldig kjøreseddel for persontransport.

Taxikurs avvikles opptil 2 ganger i året (vår og høst) i Harstad Taxisentral sine lokaler. Kursene går normalt over 10 – 12 kvelder + eksamensdag. Kursplan utlevere ved oppstart av ordinært Taxi kurs.

Kurset tar for seg temaer som Service og samferdsel, samt den daglige arbeidshverdagen til en taxi sjåfør i Harstad.

Etter du har gjennomført alle våre moduler i vårt Taxi-/Sjåførkurs må du bestå en Kjennskapsprøve for gater/område og en Taksameterprøve for gjeldende taksametersystem

Påmelding på epost: ks@harstadtaxi.no eller ved personlig oppmøte på Harstad Taxisentral.

For ytterligere informasjon om våre kurskvelder, se under valget AKTUELT i menyen. Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon vedr. datoer og klokkeslett.

Modul 1:

Info kvelder

Her får du enkel servering, møte instruktører og får utlevert relevant kursmateriell og veiledning til veien videre.

Modul 2:

Ordinært Taxikurs: Kr. 5.000,-

Det består av service og samferdsel, lover og etikk, samt opplæring og innføring i bruk av taksameter.

Pris pr. eksamen for hver modul samt produksjon av et sjåførkort fra Harstad Taxi, kr. 500,-.

Modul 3:

Grunnleggende førstehjelp kurs på 4 timer.
Inkl. i modul 2 prisen.

Obligatorisk for å få kjøre våre pasientreiser turer.

Det blir arrangert en felles kjentmanns tur i vår MaxiTaxi. (gjennomføres på en kveld – ca 4 timer)

ANDRE LENKER AV INTERESSE

Taxifix er en gratis app, hvor du enkelt kan bestille drosje fra smarttelefoner. I Taxifix – Min side registrerer du selv kortene dine slik at du kan hente, lagre eller printe kvitteringer for taxiturer du har betalt med kredittkort og TaxiCard. Det er raskt, enkelt og smart.

Send kodeord Taxifix til 02323, eller klikk på logoene under for laste ned for Android /Apple:

PRISER OG TAKSTER

Alle turer begynner med en fast startpris. Deretter øker beløpet på bakgrunn av kjørt distanse og medgått tid. Prisen fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldene satser iht maksimalpris forskriften fastsatt av konkurransetilsynet.

Klikk her, eller på ikonet «Priser» under, for å lese mer om våre priser.

© Kopirett - Harstad Taxi - Utviklet av Rekmont AS
Translate »
X